Disclaimer

Down to Earth Center is de juridische entiteit achter deze website.
Kamer van Koophandel: 30284623

Disclaimer
Ondanks grote zorgvuldigheid garanderen wij niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden of fouten. Down to Earth Center behoudt zich het recht voor om de content op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.

Down to Earth Center is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de informatie noch van de aangeboden producten en diensten op deze site. Down to Earth Center is niet aansprakelijk voor eventuele directe schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van de bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site.

Deze website bevat merken en werken die beschermd zijn door diverse rechten van intellectueel eigendom. Alle auteursrechten en andere rechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze site zijn eigendom van Down to Earth Center of derden.

Privacy
Down to Earth Center hecht grote waarde aan uw privacy en we gaan zorgvuldig met privégegevens om. Zie onze privacyverklaring.